Loonbedrijf

Het loonbedrijf werkt voor agrarische bedrijven, gemeenten en ons eigen akkerbouwbedrijf. We persen hooi/stro, rooien aardappelen, voeren sproei werkzaamheden uit,  zaaien bieten en graan en rijden mest.