Grondverzet

Van Calker BV is uw partner voor grondverzet en grondwerk. Wij voeren diverse civieltechnische werkzaamheden voor onze opdrachtgevers uit. Zoals het uitgraven, ophogen, verplaatsen, egaliseren en transporteren van grond voor weg en waterbouw. Daarnaast graven we onder andere geulen voor leidingwerk en riolering, maken we kavels bouwrijp en hogen we dijken op. We gebruiken hiervoor shovels, mobiele kranen, rupskranen, trekkers, dumpers, mini kranen, gier/watertanks, frees kleppelmaaiers en veegmachines.